News

E-matičar - nova usluga opštinske uprave Osmaci

 

Lica čije se matične knjige vode u Opštini Osmaci, mogu izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju dobijati putem virtuelnog matičara na internet stranici opštine.

Dokumenti će biti dostavljeni poštom nakon dostavljanja dokaza o plaćanju poštarine, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u zahtjevu.

Zahtjev na internet stranici opštine mogu podnijeti: lice na koje se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac – član 54. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj111/09, 43/13 i 66/18).

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu ematicar@osmaci.org ili na broj telefona 056/337-038.

Izrada servisa e-matičar, čiji cilj je poboljšanje kvaliteta usluga opštinske uprave, je realizovana uz podršku Misije OEBS-a u BiH – kancelarija Srebrenica.

Share: