Све новости

Invalid date

Асвалтирање и уређење платоа испред зграде општине

АД "Зворник Путеви" из Зворника данас су асвалтирали улицу са паркинг мјестима испред зграде општине Осмаци и бочну улицу којом ће бити олакшан приступ шалтер сали која је у плану да се ради у текућој години.

Општина Осмаци као инвеститор је овим покренула један од првих инфраструктурни пројеката за који је издвојила 43.833,25 КМ из властитих средстава односно овај пројекат је у потпуности финансиран из буџета општине Осмаци.

Уз овај пројекат начелник општине је ангажовао АД "Зворник Путеве" на уређењу платоа између зграде општине и ОШ "Алекса Шантић", тачније чишћење темеља и шута од бившег објекта "Лименка".

Реализацијом овог дуго планираног пројекта ријешене су површинске воде које су се скупљале у бару испред зграде општине а сами центар Осмака ће добити потпуно нови изглед.

 

Invalid date

Е-матичар - нова услуга општинске управе Осмаци

 

Лица чије се матичне књиге воде у Општини Осмаци, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању добијати путем виртуелног матичара на интернет страници општине.

Документи ће бити достављени поштом након достављања доказа о плаћању поштарине, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у захтјеву.

Захтјев на интернет страници општине могу поднијети: лице на које се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац – члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број111/09, 43/13 и 66/18).

За све информације можете се обратити на е-маил адресу ematicar@osmaci.org или на број телефона 056/337-038.

Израда сервиса е-матичар, чији циљ је побољшање квалитета услуга општинске управе, је реализована уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ – канцеларија Сребреница.

13. април, 2023.

Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

 Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-5-1/19
Датум: 09. 04. 2020. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

У ставци радови иза редног броја 15. додаје се редни број 16. и гласи:

„Изградња приступног пута у Вилчевићима засеок Ферхатбеговићи“ , шифра из ЈРЈН:45233250-6, процијењена вриједност: 1.720,00 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: почетак априла, оквирни датум закључења уговора: половина априла, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 511131.

II

Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2020. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ек.

08. март, 2021.

Начелник општине Шековићи Миладин Лазић у посјети општини Осмаци

САСТАНАК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНА ОСМАЦИ И ШЕКОВИЋИ!
Начелник општине Шековићи Миладин Лазић посјетио је општину Осмаке и заједно са начелником општине Осмаци Раданом Сарићем обишао радове насипања и уређење пута Сајтовићи-Рашево.
Овом приликом Миладин Лазић је исказао захвалност и задовољство на иницијативи начелника општине Осмаци Радана Сарића на уређењу ове трасе пута и понудио помоћ и учешће општине Шековићи на овом пројекту а све са циљем боље фреквенције грађана између ове двије општине.
Такође начелници ових двију општина у разговору су констатовали да је неопходна већа подршка од владиних институција општинама које имају статус изразито неразвијених општина.
Договорено је да ће ове двије општине бити иницијатори покретања одржавања конференције на којој ће учествовати све изразито неразвијене општине а са циљем бржег развоја тих општина.

05. фебруар, 2021.

Посјета руководства Дома здравља и ЈЗУ болнице из Зворника

Директор ЈЗУ болница Зворник Иван Поповић и директор Дома здравља Зворник Радивоје Аћимовић били су у посјети општини Осмаци.

У разговору са начелником општине Раданом Сарићем договорено је да ће унапређење здравстевене заштите како на примарном тако и на секундарном нивоу бити подигнуто на један виши ниво за све кориснике здравстевене заштите општине Осмака.

Договорено је да ће у најскорије вријеме рад доктора бити свакодневан кроз обадвије амбуланте, и то прије подне доктор ће радити у Амбуланти у Осмацима а после подне у Амбуланти на Цапардама.

Овом приликом начелник општине и руководство Болнице и Дома здравља позива све кориснике здравствене заштите који имају мјесто пребивалишта у Осмацима да се у што већем броју региструју у надлежним Амбулантама код породичног доктора како би се на тај начин стекли услови за стални боравак доктора у обадвије Амбуланте.

Када је у питању рад лабораторије биће организован долазак екипе из Звроника једном седмично и то од 07,00-09,00 часова у Амбуланти у Осмацима а од 09,30-11,00 часова у Амбуланти на Цапардама.

Дом здравља Зворник ће ипоручити једно санитететско возило за хитне случајеве које ће бити свакодневно паркирано испред Амбуланте у Осмацима а начелник општине Осмаци и директор Дома здравља Зворник ће посебним уговором регулисати начин рада и услове кориштења истог.

Начелник општине  је рекао да је у току набавка и једне стоматолошке столице која је предуслов за пружање стоматолошки услуга а директор Дома здравља Зворник је рекао чим се обезбеде услови за стоматолога да ће из Звроника долазити и доктор Стоматолог бар два пута седмично.