Почетна страница > Новости

Новости

Позив потенцијалним инвеститорима

29.07.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел:056/337-314, факс:056/337-259

 

Број:02-_052-67__/19

Датум:26.07.2019.године

 

                   ,,ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА“

 

     Поштовани привредници,

 

Општина Осмаци је добила подршку од стране Владе Републике Српске и Владе Србије за ,,Изградњу пословне производне хале „ као подстицај отварању производних предузећа у неразвијеним општинама Републике Српске. Имајући у виду да свака врста производње захтјева и другачију врсту производне хале, сходно карактеристикама производног процеса и самог капацитета производног погона који бих се градио, на овај начин желимо подстаћи потенцијалне инвеститоре да се заинтересују за потребе производне хале. Производна хала бих се градила на простору општине Осмаци а на локалитету договореном са потенцијалним инвеститором или више инвеститора уз све повољности које општина може да пружи.

Позивају се потенцијални инвеститори који имају намјеру улагати у производне погоне да се обрате у општинску управу у Осмацима, ради консултација и евентуалних договора око изградње производног капацитета. Потенцијални инвеститори би на овај начин избјегли улагање у производни објекат што би им у значајној мјери помогло у покретању производње.

Позив остаје отворен до одабира најпоузданијег потенцијалног инвеститора у производни погон.

 

 

                                                                    Н А Ч Е Л Н И К

 

                                                   Љубо Петровић  дипл.ецц