Почетна страница > Новости

Новости
[23.05.2019.]

Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2019-2021. годину

Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2019-2021. годину... опширније


[13.03.2019.]

Јавни оглас за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци

 На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08,32/10,18/13,7/14 и 31/16), члана 7. став а. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:29/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи Републике...... опширније


[06.03.2019.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[20.02.2019.]

Стратегија развоја

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ 2011.-2020. ГОДИНЕ (РЕВИДИРАНА ЗА ПЕРИОД 2017-2020)... опширније


[15.01.2019.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу уличне расвјете у Махали 2, општина Осмаци... опширније


[20.12.2018.]

8. ПОСЈЕЛО ИЗВОРНЕ ПЈЕСМЕ

 ... опширније


[31.08.2018.]

JAVNA LICITACIJA ZA SJEČU I PRODAJU STABALA

 OPŠTINA OSMACI Načelnik opštine Komisija za licitaciju četinarskih trupaca   Broj: 02-014-130-3/18 Datum:31.08.2018.godine            Opštinska komisija za licitaciju četinarskih trupaca, formirana rješenjem Načelnika opštine br. 02-014-130/18  od 05.06.2018. godine,  r a s p i s u j e     J A V N U  L I C I T A C I...... опширније


[06.07.2018.]

JAVNA LICITACIJA ZA SJEČU I PRODAJU STABALA

 OPŠTINA OSMACI Načelnik opštine Komisija za licitaciju četinarskih trupaca Broj: 02-014-130-2/18 Datum:05.07.2018.godine         Opštinska komisija za licitaciju četinarskih trupaca, formirana rješenjem Načelnika opštine br. 02-014-30/18  od 05.06.2018. godine,  r a s p i s u j e   J A V N U  L I C I T A C I...... опширније


[15.05.2018.]

Обавјештење о дугорочном кредитном задужењу општине Осмаци

Република Српска Општина Осмаци Скупштина општине Осмаци Број:01-022-50/18 Датум:15.05.2018. године         На основу члана 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:71/12, 52/14 и 114/17), објављујем                      О Б А В Ј Е Ш...... опширније


[28.02.2018.]

ЈАВНИ ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

R   e   p   u   b   l   i   k   a      S   r   p   s   k   a OPŠTINA OSMACI NAČELNIK OPŠTINE OSMACI Комисија за лицитацију   Broj: 02-014-42/18 Datum: 23.02.2018.godine     Ј А В Н И  О Г Л А С О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА   Члан 1. Дају се на лицитацију пословни простори и то:   1. Пословни објекат „Самопослуга“...... опширније


1  2  3 4 5  6  7  8  9  10  11  12