Почетна страница > Животна средина > Квалитет ваздуха

Квалитет ваздуха

Саобраћај
Висока просјечна старост аутомобила на подручју општине која  током рада троше велике количине горива и уља,  доводи до значајног загађења животне  средине. 
Магистрални пут Зворник – Тузла који пролази кроз територију општине у дужини од 6 km, и регионални пут Цапарде – Шековићи у дужини од 4 km, такође су један од битнијих  фактора који утичу на квалитет ваздуха на подручју наше општине.


Индивидуална ложишта и други загађивачи

На подручју општине Осмаци се у зимском периоду као енергент углавном користи дрво. Мањи број домаћинстава, као и присутни јавни субјекти користе угаљ, услед чијег сагорјевања  се ослобађа сумпор који због ниских димњака остаје у блиском пољу тј. у непосредној близини мјеста испуштања.


Привремена депонија
 
У недостатку систематских и континуираних мјерења, тешко је дати праву оцјену о стању квалитета ваздуха на подручју општине. Ипак, јасно је да  доминантан извор загађења и највећи проблем представља саобраћај и  привремена депонија на Црном врху.

Емисија која настаје са отворене депоније услед одлагања и паљења  чврстог отпада на Црном Врху манифестује се стварањем дима и развојем  непријатног мириса, емисијом депонијских гасова ( метан и угљендиоксид), биолошким ширењем заразних болести које могу преносити глодари, птице, инсекти и друге животиње. Због спаљивања пластичних маса и расходованих аутомобиских гума, привремена депонија је најзначајнији загађивач животне средине на подручју општине Осмаци. 

Као приоритет треба покренути активности за еколошку санацију привремене депоније на Црном Врху, а питање одлагања чврстог отпада треба рјешавати у координацији са сусједним општинама, кроз изградњу регионалне депоније.


Емисија из бензинских пумпи услед испаравања  органских једињења приликом дистрибуције разних врста горива а посебно бензина је такође опасна. Та органска једињења фитохемијским реакцијама лако стварају алдехиде који су далеко опаснији од самих органских једињења од којих настају.