Почетна страница > Стратегија развоја општине Осмаци > Стратешки циљ 3.

Стратешки циљ 3.

 ЕКОЛОШКИ НАПРЕДНА И ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕНА СРЕДИНА
 
 
Опис стратешког циља

Овај циљ подразумијева достизање високих стандарда у квалитету животних услова у општини Осмаци кроз свеобухватан и стратешки приступ. По питању заштите животне средине на подручју општине издваја се рјешавање проблема чврстог отпада ( дивље  и привремене депоније) и заштите водних ресурса. Такође, у области инфраструктуре важно је рјешавање проблема  канализације за готово сва насељена мјеста на подручју наше општине.

Реализацијом овог циља, треба да се задовоље захтјеви одрживог развоја и осигура здрава животна средина, како за данашње тако и за будуће генерације.
 
 
Секторски циљеви:
  1. Успостављен систем за управљање чврстим отпадом, санација привремене депоније и свих дивљих депонија на подручју општине до 2015. године.
  2. Изграђен систем заштите од падавинских вода и канализациона мрежа за насељена мјеста са већим степеном центаралитета до 2015 године.
  3. Успостављен систем заштите животне средине са едукацијом   становништва на општинском нивоу.