Почетна страница > Стратегија развоја општине Осмаци > Стратешки циљ 2.

Стратешки циљ 2.

 УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА И ЖИВОТНИХ УСЛОВА СТАНОВНИШТВА
 

Опис стратешког циља

Под овим стратешким циљем подразумијева се  изградња задовољавајућег друштвеног амбијента и локалног квалитета живота, како у погледу културе и спорта, тако и у погледу школства и здравствене и социјалне заштите . Реализација овог циља обухвата, с једне стране, изградњу недостајуће инфраструктуре а с друге стране, побољшање квалитета друштвених услуга и садржаја  на локалном нивоу.
 
Овај стратешки циљ треба да допринесе  реализацији и других зацртаних развојних циљева у друштвено прихватљивом окружењу и уз уважавања локалне заједнице као партнера.
 
 
Секторски циљеви :
 
1. Унапређена здравствена инфраструктура и услуге до 2015.године
2. Обезбјеђени спортски и културни садржаји до 2015. године.
3. Обновљене и функционалне образовне установе до 2015. године