Почетна страница > Стратегија развоја општине Осмаци > Визија развоја општине Осмаци

Визија развоја општине Осмаци

У стратешком менаџменту визија се тиче  циљева који су најшире дефинисани, генерални и свеобухватни.  Визија описује намјере за будућност, без спецификације средстава која су неопходна да би се постигли жељени резултати.  
 
Визија у суштини представља идеју о томе како ће нешто изгледати у будућности, изражено на начин који је свима разумљив и који треба да изгради осјећај посвећености оних који ће радити на пројекту.
 
Креирана визија развоја обухвата временски хоризонт до 2020. године.
 
Визија је заснована на фундаменталним вриједностима становника општине Осмаци и представља основу даљег развоја општине. Иако визија представља идеалну слику будућности општине, она је основа за дефинисање праваца развоја општине. Визија је дефинисана за период од десет година, а осврће се на приоритетна подручја дјеловања и садржи све релевантне вриједности које заједница признаје за компаративне предности и могућности које је потребно искористити на путу остваривања развоја.
 
Општину Осмаци у будућности видимо као препознатљиву општину у БиХ по очуваној животој средини. Осмаци ће постати мјесто са одрживом пољопривредном производњом, развијеном инфраструктуром, занатско- предузетничком дјелатношћу и ефикасном општинском управом.