ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ЈАВНИ ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

28.02.2018.


R   e   p   u   b   l   i   k   a      S   r   p   s   k   a

OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI
Комисија за лицитацију
 
Broj: 02-014-42/18
Datum: 23.02.2018.godine
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
 
Члан 1.
Дају се на лицитацију пословни простори и то:
 
1. Пословни објекат „Самопослуга“ у Осмацима, сљедећег садржаја:
- Пословни (изложбени) простор, величине 110.70 м2
- Магацински простор са канцеларијом и мокрим чвором, величине 34,00 м2
Почетна цијена мјесечног закупа износи 100,00 КМ.
 
2. Пословни објекат „Читаоница“ у Осмацима, сљедећег садржаја:
- Пословни (изложбени) простор I, величине 40.00 м2
- Магацински простор, величине 44,00 м2
- Пословни простор II (двије просторије), величине 120,00 м2
- Пословни простор поткровље III , величине 150,00 м2
Почетна цијена мјесечног закупа износи 100,00 КМ.
 
Члан 2.
Јавна лицитација ће се одржати дана 22.03.2018.године у сали СО-е Осмаци са почетком у 1100 часова.
 
Члан 3.
Сви пословни простори се издају на минимални временски период од 18 мјесеци, с тим да се исти може и продужити.
Пословни простори се могу погледати сваког радног дана у времену од 08-1600 часова.
 
Члан 4.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која прије почетка лицитације на благајни општине уплате 10% средстава од почетног износа увећаног за период закупа (10%х18).
 
Члан 5.
Са закупцима ће се склопити уговори којима ће се регулисати услови закупа.
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
 
                                                                                                                  Радо Јакшић
 Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати