ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Двадесет и трећа редовна сједница Скупштине општине Осмаци

02.08.2011.


 

 
Р е п у б л и к а  С р п с к а              
 ОПШТИНА ОСМАЦИ
       СКУПШТИНА       
ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 01-013-10/11
Датум:01-08.2011 године
 
 
 
                                               П О З И В
 
 
За ____________________________________из__________________________________
 На основу члана 27. став 1. тачка 2. и члана 59. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 7/05)САЗИВАМ ДВАДЕСЕТТРЕЋУ редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.
 
Сједница ће се одржати дана 05.08.2011. год.(ПЕТАК)  са почетком у  11 часова у сали за сједнице општине Осмаци, за исту предлажем с л е д е ћ и:
 
                                         Д н е в н и р е д
 
1.Извод из записника са 22 редовне  сједнице
2.Информација о раду Начелника општине Oсмаци и ОАС између двије сједнице
3.Информација о раду пијаце са предлогом мјера(укидање)
4.Доношење одлуке о пријему приправника
5.Одлука о враћању објеката које користи ЗЗ,,Борац''у надлежност општине Осмаци
6.Одлука о експлоатацији камена са каменолома Црквине
7.Заузимање става Скупштине око експлоатације дрвета са подручја општине Осмаци
8.Измјена и допуна одлуке о успостављању центра за бирачки списак
9.Измјена и допуна одлуке листе стручњака са подручја општине Осмаци
10.Именовање комисије за пријем радника у ОАС
11. Рјешавање по захтјевима          
12.Одборничка питања (писана форма)
 
Молимо Вас да планирате Ваше обавезе, те сједници присуствујете у заказано
вријеме.
           С поштовањем!
 
                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                      
                                                                                             Имшировић Мехмедалија
 
  
 
 
                                                                                           

 
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати