ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Радна тијела

За извршавање појединих послова из надлежности Скупштине Општине, Скупштина Општине образује стална и повремена радна тијела.

 
Као радна тијела Скупштине Општине образују се: комисије, одбори и савјети.

Стална радна тијела образују се Пословником Скупштине Општине, а повремена радна тијела посебним одлукама Скупштине Општине.
 
Састав сталних радних тијела, њихов дјелокруг рада, овлашћења и друга питања од значаја за њихов рад уређују се Пословником Скупштине Општине.


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати