ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Управљање чврстим отпадом

Као и у већини општина у РС, и на подручју општине Осмаци управљање отпадом представља озбиљан проблем. Количина чврстог отпада из домаћинства и комерцијалног сектора стално расте и исти се без одвајања секундарних сировина одлаже на потпуно  неусловну привремену депонију на Црном Врху.
 

На подручју општине постоје бројне дивље депоније, а углавном се налазе поред путева, у јаругама, на ободима шума или у коритима ријека и потока. Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати