ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Водни ресурси

На подручју  наше општине постоји значајан  хидро потенцијал садржан у великом броју изворишта као и у доста доброј ријечној мрежи. Нарочито се то односи на изворишта Студенац и Бунареви који се користе као општински  водоводи. Када су ријеке у питању највећи значај са локалног аспекта имају ријеке Спреча, Сајтовића ријека и Мраморска ријека, због могућности кориштења њихове воде за системе  наводњавања.
 

Локални водоводни системи су као и у већини других  општина рађени стихијски.  Финансирани су углавном од стране групе грађана или мјесних заједница, без потребне пројектно-техничке документације. Неопходно је напоменути да је контрола квалитета воде у тим водоводима проблематична и да није под непосредном контролом  институција  које се баве том проблематиком.  


 

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати