ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Квалитет ваздуха

Саобраћај
Висока просјечна старост аутомобила на подручју општине која  током рада троше велике количине горива и уља,  доводи до значајног загађења животне  средине. 
Магистрални пут Зворник – Тузла који пролази кроз територију општине у дужини од 6 km, и регионални пут Цапарде – Шековићи у дужини од 4 km, такође су један од битнијих  фактора који утичу на квалитет ваздуха на подручју наше општине.


Индивидуална ложишта и други загађивачи

На подручју општине Осмаци се у зимском периоду као енергент углавном користи дрво. Мањи број домаћинстава, као и присутни јавни субјекти користе угаљ, услед чијег сагорјевања  се ослобађа сумпор који због ниских димњака остаје у блиском пољу тј. у непосредној близини мјеста испуштања.


Привремена депонија
 
У недостатку систематских и континуираних мјерења, тешко је дати праву оцјену о стању квалитета ваздуха на подручју општине. Ипак, јасно је да  доминантан извор загађења и највећи проблем представља саобраћај и  привремена депонија на Црном врху.

Емисија која настаје са отворене депоније услед одлагања и паљења  чврстог отпада на Црном Врху манифестује се стварањем дима и развојем  непријатног мириса, емисијом депонијских гасова ( метан и угљендиоксид), биолошким ширењем заразних болести које могу преносити глодари, птице, инсекти и друге животиње. Због спаљивања пластичних маса и расходованих аутомобиских гума, привремена депонија је најзначајнији загађивач животне средине на подручју општине Осмаци. 

Као приоритет треба покренути активности за еколошку санацију привремене депоније на Црном Врху, а питање одлагања чврстог отпада треба рјешавати у координацији са сусједним општинама, кроз изградњу регионалне депоније.


Емисија из бензинских пумпи услед испаравања  органских једињења приликом дистрибуције разних врста горива а посебно бензина је такође опасна. Та органска једињења фитохемијским реакцијама лако стварају алдехиде који су далеко опаснији од самих органских једињења од којих настају. Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати