ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Стратешки циљ 3.

 ЕКОЛОШКИ НАПРЕДНА И ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕНА СРЕДИНА
 
 
Опис стратешког циља

Овај циљ подразумијева достизање високих стандарда у квалитету животних услова у општини Осмаци кроз свеобухватан и стратешки приступ. По питању заштите животне средине на подручју општине издваја се рјешавање проблема чврстог отпада ( дивље  и привремене депоније) и заштите водних ресурса. Такође, у области инфраструктуре важно је рјешавање проблема  канализације за готово сва насељена мјеста на подручју наше општине.

Реализацијом овог циља, треба да се задовоље захтјеви одрживог развоја и осигура здрава животна средина, како за данашње тако и за будуће генерације.
 
 
Секторски циљеви:
  1. Успостављен систем за управљање чврстим отпадом, санација привремене депоније и свих дивљих депонија на подручју општине до 2015. године.
  2. Изграђен систем заштите од падавинских вода и канализациона мрежа за насељена мјеста са већим степеном центаралитета до 2015 године.
  3. Успостављен систем заштите животне средине са едукацијом   становништва на општинском нивоу. 


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати